Croeso Welcome
Croeso                                                                  Welcome

Croeso

 

Côr Meibion Y Foel

 

 

 

Ffurfiwyd y Côr gan Grȇs fel parti o ddynion i ganu yng Nghyngerdd Nadolig y Mileniwm yng Nghapel Ifan, Llannerch y medd. Yn gynnar yn 2001, yn dilyn llwyddiant y Cyngerdd ac awydd yr aelodau i gystadlu yn Eisteddfod Môn oedd i’w chynnal Llannerch y medd, y ffurfiwyd Côr Meibion Y Foel. 

 

Codwyd yr hen dref farchnad ganol oesol yn Llannerch y medd, ar fryn y Foel a dyna sut y cafwyd enw i’r Côr. 

Mae’r Côr yn cyfarfod yn yr Ysgol Gymuned, gyda’r aelodau yn teithio o bob rhan o Fôn i’r ymarferion bob nos Fawrth am 7:30 y.h. 

Dros y degawd mae’r Côr wedi cefnogi Eisteddfodau lleol, cystadlu yn Eisteddfod Môn, codi arian tuag at nifer o achosion da ac wedi diddanu mewn cyngherddau, priodasau a chyfarfodydd eraill trwy Ogledd Cymru.

 

Maent wedi teithio i’r gogledd cyn belled â Falkirk ac Alloa yn yr Alban Bu y ddwy daith i Holmes Chapel i’r dwyrain yn 2008 a 2011 yn llwyddiant gyda’r ganolfan gymdeithasol yn orlawn.

 

Tua’r de maent wedi teithio cyn belled â Plymouth gan rannu llwyfan gyda’r côr lleol; Côr Meibion Dyffryn Tamar. 

 

Ym Medi 2008 rhyddhawyd CD cyntaf y Côr; Croesi’r Bont, sy’n cynnwys 18 trac o ganeuon amrywiol yn y Gymraeg a’r Saesneg (gweler Recordiau Cerddoriaeth)