Ysgrifenydd

Emlyn Parry,

Hiraethog,

Rhosybol,

Amlwch,

Ynys Mon.

LL68 9PT


Ffon : 01407 830815

E.Bost : cormeibionyfoel.hotmail.co.uk

E.Bost : emlyn@emlyn5.orangehome.co.uk