Croeso

     Côr Meibion Y Foel

 

Ffurfiwyd y Côr gan Grȇs fel parti o ddynion i ganu yng

Nghyngerdd Nadolig y Mileniwm yng Nghapel Ifan, Llannerch

y medd. Yn gynnar yn 2001, yn dilyn llwyddiant y Cyngerdd ac

awydd yr aelodau i gystadlu yn Eisteddfod Môn oedd i’w

chynnal Llannerch y medd, y ffurfiwyd Côr Meibion Y Foel.

 

Codwyd yr hen dref farchnad ganol oesol yn Llannerch y

medd, ar fryn y Foel a dyna sut y cafwyd enw i’r Côr

 

Mae’r Côr yn cyfarfod yn yr Ysgoldy Capel Ifan,gyda’r aelodau

yn teithio o bob rhan o Fôn i’r ymarferion bob nos Fawrth

am 7:30 y.h

 

Dros y degawd mae’r Côr wedi cefnogi Eisteddfodau lleol,

cystadlu yn Eisteddfod Môn, codi arian tuag at nifer o

achosion da ac wedi diddanu mewn cyngherddau, priodasau

a chyfarfodydd eraill trwy Ogledd Cymru

 

Maent wedi teithio i’r gogledd cyn belled â Falkirk ac Alloa yn

yr Alban Bu y ddwy daith i Holmes Chapel i’r dwyrain yn 2008

a 2011 yn llwyddiant gyda’r ganolfan gymdeithasol yn orlawn.

Tua’r de maent wedi teithio cyn belled â Plymouth gan rannu

llwyfan gyda’r côr lleol; Côr Meibion Dyffryn Tamar.

 

Ym Medi 2008 rhyddhawyd CD cyntaf y Côr; Croesi’r Bont,

sy’n cynnwys 18 trac o ganeuon amrywiol yn y Gymraeg a’r

Saesneg (gweler Recordiau Cerddoriaeth)

 

                 Yn Awst 2017 rhyddahwyd ail CD y Cor; Draw Dros Y bont, (gweler                    Recordiau Cerddoriaeth)