Croeso Welcome
Croeso                                                                  Welcome

Digwyddiadau

2019

 

Rhestr o gyngherddau'r cor eleni:

 

Mai 9ed Canolfan Ucheldre, Caergybi  
Mai 25ain Priodas Eglwys Bangor
 
Mehefin 7ed Canolfan Ucheldre, Caergybi
Mehefin 18ed, 7.15pm, Eglwys St Johns, Llandudno
Mehefin 27ain, 7.15pm, Eglwys St Johns, Llandudno
 
Gorffenaf 4ydd, Henllys Hall, Biwmarus
 
Medi 5ed Henllys HallBiwmarus
Medi 10ed, 7.15pm, Eglwys St Johns, Llandudno 

Medi 26ain, 7.15pm, Eglwys St Johns, Llandudno

 

Hydref 10ed Henllys Hall, Biwmarus

Hydref 15ed, 7.15pm, Eglwys St Johns, Llandudno

 

Cyngerdd Nadolig

Nos Sul, Rhagfyr 15ed, 7.30yh

Capel Ifan, Llanerchymedd

Unawdwyr: Aled Wyn Davies + John  Ieuan Jones